Geschiedenis

Bernard_Anton_Geurts.jpg

Geurts-Janssen is de naam van de in 1867 door Bernard Anton Geurts op zijn woonadres te Horst begonnen handelsonderneming in metaalproducten. Geurts-Janssen is een onafhankelijk interregionaal actief familiebedrijf dat van een eenmanszaak is uitgegroeid tot een groothandel van formaat in staal en technische producten voor Zuid- en Oost-Nederland alsmede belangrijke delen van België. De Geurts-Janssen groep bestrijkt de markten in deze regio’s met eerste keus staal en technische producten alsmede persoonlijke service verstrekt door een ervaren buitendienst en een bedreven binnendienst. De groep beschikt daartoe anno 2017 over vennootschappen in Venlo (NL), Schijndel (NL), Visé (B) en Houthalen (B). De naam Geurts-Janssen bevat zowel de achternaam van de oprichter als die van zijn echtgenote Maria Gertrudis Janssen.

Bernard Geurts heeft een markt ontdekt en gekozen voor de handel in ijzeren producten om vanuit Horst de agrarische wereld, smederijen en andere verbruikers aan beide kanten van de Peel van dienst te zijn. Geurts-Janssen is daarmee een bedrijf geworden dat al snel in Noord-Brabant en Noord-Limburg bekendheid heeft verworven door leveringen van veelvuldig gevraagde ijzerwaren en meer.

Aangezien Bernard Anton Geurts reeds in 1888 is gestorven, heeft zijn zoon Jan-Willem het bedrijf Geurts-Janssen op jonge leeftijd overgenomen en spoedig van een heus groothandelskarakter weten te voorzien. Met het uitgebreide assortiment is de reikwijdte van de handelsactiviteiten in bekende en nieuwe producten ijzerwaren, spoormaterialen, landbouwartikelen, gereedschappen, draadartikelen enz. uitgestrekt tot overig Limburg en grotere delen van Noord-Brabant. Deze gebieden zijn destijds per spoor en fiets naast paard en wagen bereikt en de relatie tussen bedrijf en klanten is destijds reeds een betrouwbare hechte gebleken, waarop zowel de klanten als Geurts-Janssen zelf hebben weten te bouwen en vertrouwen om te groeien en bloeien.


De volgende generatie vertegenwoordigd door Bernard Geurts en Karel Geurts heeft geïnspireerd door het groeipad van hun vader het bedrijf Geurts-Janssen weten uit te bouwen tot een toonaangevende groothandel met twee royale hallen met materialen bedoeld voor klanten in zowel Limburg als Noord-Brabant. Geurts-Janssen is op 22 december 1925 lid geworden van de Algemene Vereniging van de ijzerhandel (AVIJ), een gezaghebbende belangenvereniging met in destijds totaal 27 leden inclusief Geurts-Janssen voorloper van de huidige Staalfederatie. Om een betere aanvoer en afvoer van materialen en een centraler gelegen vestigingsplaats te benutten is het bedrijf aan het einde van de twintiger jaren naar de Havenstraat in Venlo verplaatst. Daar heeft Geurts-Janssen van de gunstige ligging bij spoor- en waterweg geprofiteerd, daar staf-, beton-, balkijzer in die tijd het best per schip de regio hebben weten te bereiken. In de 25 jaren aan de Havenstraat hebben Bernard en Karel Geurts en hun personeel Geurts-Janssen laten groeien, hoewel de crises en oorlogsjaren de handel nagenoeg onmogelijk en het bedrijf tussen september 1944 en maart 1945 onbereikbaar hebben gemaakt, daar het in het “Sperrgebiet” heeft gelegen.

Na de bevrijding en het verhelpen van de beschadigingen is het gebouw voor de handel weer gebruikt tot de verhuizing naar de Krekelveldstraat op 7 februari 1955. eze verhuizing is nodig gewest, daar de gemeente Venlo een nieuw spoorviaduct heeft willen aanleggen en een minnelijke schikking niet mogelijk is gebleken, zodat tot onteigening is overgegaan, waarna de verhuizing is gevolgd. Op Geurts-Janssen heeft de nieuwe locatie stimulerend gewerkt, want Bernard en Karel hebben hier in kantoren en hallen de activiteiten aanzienlijk uitgebouwd. Omliggende terreinen zijn gekocht voor de opslag van materialen, waaronder vanaf 1965 steeds grootschaliger betonijzerproducten en uiteindelijk een eigen beton vlechterij tot de grens van de mogelijkheden aldaar in 1973 is bereikt. In de jaren 1963 tot 1973 is Geurts-Janssen ruim 600% gegroeid. De sinds 27 februari bestaande juridische vorm van de vennootschap onder firma is dan al opgegeven voor de besloten vennootschap en de leiding in handen van Joseph en Andre, zonen van Bernard respectievelijk Karel gekomen.


gj_1940_zw.jpg
krekelvelstraat_ca1987.jpg

Een nieuwe locatie is daarna gevonden aan de Tjalkkade in de aan te leggen industriehaven Groot Boller in Venlo-West aan de Blerickse kant van de Maas. Daar zijn in hoog tempo drie staal opslaghallen met een eigen havenfaciliteit alsmede kantoren en bewerkingsafdelingen gevestigd, zodat de staalafdeling 1 juni 1976 onder de bezielende leiding van Joseph daarheen is overgestoken. Andre heeft zich inmiddels toegelegd op de groothandel in ketels, radiatoren en overige verwarmingsproducten, toebehoren en onderdelen binnen 5.000m2 hal aan de Tjalkkade. In daarop volgende jaren zijn in fasen verdere staalmagazijnen, bedrijfsruimten en andere activiteiten overgebracht naar de Tjalkkade. Om de dienstverlening aan de gewaardeerde afnemers te vergroten onafhankelijk te blijven zijn naast een zagerij een straal stralerij en een conserveerstraat voor het aanbrengen van lasprimer gerealiseerd. In 1992 bestaat Geurts-Janssen niet alleen 125 jaren, maar is Geurts-Janssen de eerste groothandel die balken met een lengte van dertig meter standaard op voorraad houdt in een daartoe perfect uitgeruste staalhal met een vrije overspanning van 33 meter breed, welke aansluit op de eerder gebouwde hallen in verwarming en staal en haar haven met kraanbanen en loskade, waarnaast terreinen voor verdere groei beschikbaar zijn. Geurts-Janssen heeft zich verder ontplooid tot een bedrijf met bijna 80 miljoen gulden omzet door verbreding van assortimenten, modernisering van bewerkingen en opslag, vernieuwingen van outillage en uitbreiding van de klantenkring middels betrokken personeel en toegewijde krachten onder leiding van Joseph Geurts. Aan het einde van de negentiger jaren zijn de handelsvennootschappen Claessens-Wettstein & Fils S.A. een staalgroothandel van de familie Claessens te Visé en Groothandel Habraken B.V., een verwarmingsgroothandel van de heer Habraken in Schijndel, verworven.


Inmiddels hebben naast klanten uit Zuid-Nederland ook relaties uit het Belgische grensgebied de weg naar Geurts-Janssen en haar producten gevonden en heeft Geurts-Janssen zich op de volgende eeuw voorbereid. Met deze nieuwe eeuw is een nieuwe generatie aandeelhouders toegetreden en is in het jaar 2000 Olav Geurts, zoon van Joseph, in de directie gekomen. De vlechterij is gestopt en de onafhankelijke groothandel in België en Nederland stapsgewijs vergroot. De verworven dochtervennootschappen zijn ingepast in de nieuw vormgegeven groep onder leiding van B.A. Geurts-Janssen Beheer B.V.. Klanttevredenheid, duurzaamheid, efficiency, groepscohesie en voortdurende pogingen om kwaliteitsverbetering te realiseren zijn geslaagd.

In 2004 zijn de verwarmingsgroothandels samen tot een vennootschap geworden met twee filialen en twee balies in Schijndel en Venlo. In de jaren 2004 tot en met 2007 is met een software huis een nieuw en up to date ERP-systeem ontwikkeld en in 2007 toegespitst op de eigen producten, activiteiten en clientele in gebruik genomen. In 2006 is de straal- en conserveringslijn geheel vervangen. De nieuwe installatie werkt op basis van water gedragen verf volgens modernste technische voorwaarden.

In 2009 zijn nieuwe kranen aangeschaft en wederom een staalhal met een vrije overspanning van 33 meter gerealiseerd, welke met ingang van het jaar in 2010 in gebruik zijn genomen om klanten in drie provincies -Gelderland, Limburg en Noord-Brabant- en het aangrenzende deel van België steeds beter van dienst te zijn. De door mensen van Geurts-Janssen gerealiseerde voortschrijdende groei en het besef dat duurzaamheid en economisering hand in hand gaan evenals de eigen groei met die van onze klanten en de regio’s leidt tot het in 2016 genomen besluit in 2017 een zesde staalhal voor de nog ontbrekende producten te realiseren.

Geurts-Janssen bewijst zich daarmee anno 2018 als onafhankelijke interregionale groothandel: de groep familiebedrijven welke Zuid- en Oost-Nederlands alsmede substantiële delen van België in Vlaanderen en Wallonië middels vier vennootschappen succesvol bedient met hoogwaardige producten en persoonlijke service!

Tjalkkade_2006.JPG